Główny księgowy

Główny Księgowy – Krzysztof Bojarski , I piętro, pokój nr 29, Tel. 59 842 90 61 w.13,

  • - nadzoruje realizację budżetu Centrum,
  • - opracowuje roczny plan finansowy Centrum,
  • - opracowuje sprawozdania z realizacji budżetu,
  • - dokonuje analiz budżetu i na bieżąco informuje o nich Dyrektora,
  • - przygotowuje i organizuje obieg dokumentów księgowych,
  • - dokonuje rozliczeń finansowych,
  • - przedstawia propozycje do gospodarowania mieniem Centrum oraz nadzoruje jego zarządzanie,
  • - nadzoruje prowadzenie kasy Centrum,
  • - prowadzi dokumentację całej działalności finansowej placówki i odpowiada za prawidłową, zgodną z obowiązującymi przepisami prawnymi gospodarkę finansową Centrum.

 

Informacja wytworzona przez M.Różycka dnia 10.03.2014
Opublikowana przez Radosław Sawicki dnia 25.11.2019. Odsłon 725, Wersja 4drukuj
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony