Główny księgowy

Główny Księgowy – Krzysztof Bojarski , I piętro, pokój nr 29, Tel. 59 842 90 61 w.13,

- nadzoruje realizację budżetu Centrum,

- opracowuje roczny plan finansowy Centrum,

- opracowuje sprawozdania z realizacji budżetu,

- dokonuje analiz budżetu i na bieżąco informuje o nich Dyrektora,

- przygotowuje i organizuje obieg dokumentów księgowych,

- dokonuje rozliczeń finansowych,

- przedstawia propozycje do gospodarowania mieniem Centrum oraz nadzoruje jego zarządzanie,

- nadzoruje prowadzenie kasy Centrum,

- prowadzi dokumentację całej działalności finansowej placówki i odpowiada za prawidłową, zgodną z obowiązującymi przepisami prawnymi gospodarkę finansową Centrum.
Informacja wytworzona przez M.Różycka dnia 10.03.2014
Opublikowana przez Magdalena Różycka dnia 10.03.2014. Odsłon 708, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 
Początek strony