Księgowy

Księgowa – Aleksandra Serafin, I piętro, pokój nr 29, Tel. 59 842 90 61 w.13,

  • - sprawdzanie pod względem formalno - rachunkowym dokumentów finansowo - księgowych,
  • - wystawianie rachunków i faktur VAT dla usługobiorców łącznie z windykacją należności,
  • - prowadzenie ewidencji i rejestrów: dochodów i wydatków, wystawionych faktur VAT,
  • - rozliczanie bankowe - numeracja i dekretacja wyciągów bankowych, prowadzenie ksiąg inwentarzowych i kartotek środków trwałych,
  • - przygotowanie i rozliczanie inwentaryzacji składników majątku,
  • -  przygotowanie i prowadzenie ewidencji umów cywilno-prawnych oraz umów dotyczących zajęć edukacyjnych prowadzonych w Centrum,

 

Informacja wytworzona przez M.Różycka dnia 10.03.2014
Opublikowana przez Radosław Sawicki dnia 25.11.2019. Odsłon 624, Wersja 6drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Początek strony