Księgowy

Księgowa – Aleksandra Serafin, I piętro, pokój nr 29, Tel. 59 842 90 61 w.13,

- sprawdzanie pod względem formalno - rachunkowym dokumentów finansowo - księgowych,

- wystawianie rachunków i faktur VAT dla usługobiorców łącznie z windykacją należności,

- prowadzenie ewidencji i rejestrów: dochodów i wydatków, wystawionych faktur VAT,

- rozliczanie bankowe - numeracja i dekretacja wyciągów bankowych, prowadzenie ksiąg inwentarzowych i kartotek środków trwałych,

- przygotowanie i rozliczanie inwentaryzacji składników majątku,

-  przygotowanie i prowadzenie ewidencji umów cywilno-prawnych oraz umów dotyczących zajęć edukacyjnych prowadzonych w Centrum,

Informacja wytworzona przez M.Różycka dnia 10.03.2014
Opublikowana przez Magdalena Różycka dnia 10.03.2014. Odsłon 613, Wersja 4drukuj
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony