Stanowisko ds. promocji i pozyskiwania środków pozabudżetowych

 

Stanowisko ds. promocji i pozyskiwania środków pozabudżetowych  - Dorota Gelecińska, I pietro, pokój nr 31, tel. 59 842 90 61 wew. 14

- przygotowuje materiały promujące Gminę Kobylnica do wydawnictw własnych i obcych,

- aktualizuje stronę internetową www.kobylnica.pl,

- prowadzi korespondencję w zakresie promocji gminy,

- gromadzi informacje o możliwościach pozabudżetowego finansowania kultury z funduszy pomocowych i strukturalnych Unii Europejskiej, fundacji krajowych  i zagranicznych, poprzez:

/stały kontakt z wyspecjalizowanymi agendami rządowymi i samorządowymi,

/bieżącą analizę możliwości, jaką w tym zakresie dają polskie i zagraniczne fundacje oraz agendy Komisji Europejskiej,

/udział w seminariach i szkoleniach dotyczących wypełniania aplikacji, realizacji projektów, itp.

- sporządza wnioski aplikacyjne do krajowych i zagranicznych źródeł finansowych,

- realizuje i monitoruje rozliczenia w ramach projektów, które uzyskały akceptację.

 

Informacja wytworzona przez Magdalena Różycka dnia 10.03.2014
Opublikowana przez Dorota Gelecińska dnia 10.04.2018. Odsłon 560, Wersja 4drukuj
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony