Stanowisko ds. promocji i pozyskiwania środków pozabudżetowych

 

Specjalista ds. promocji i pozyskiwania środków pozabudżetowych  - Dorota Gelecińska, I pietro, pokój nr 31, tel. 59 842 90 61 wew. 14

 • - przygotowuje materiały promujące Gminę Kobylnica do wydawnictw własnych i obcych,
 • - aktualizuje stronę internetową www.kobylnica.pl,
 • - prowadzi korespondencję w zakresie promocji gminy,
 • - gromadzi informacje o możliwościach pozabudżetowego finansowania kultury z funduszy pomocowych i strukturalnych Unii Europejskiej, fundacji krajowych  i zagranicznych, poprzez:
  • /stały kontakt z wyspecjalizowanymi agendami rządowymi i samorządowymi,
  • /bieżącą analizę możliwości, jaką w tym zakresie dają polskie i zagraniczne fundacje oraz agendy Komisji Europejskiej,
  • /udział w seminariach i szkoleniach dotyczących wypełniania aplikacji, realizacji projektów, itp.
 • - sporządza wnioski aplikacyjne do krajowych i zagranicznych źródeł finansowych,
 • - realizuje i monitoruje rozliczenia w ramach projektów, które uzyskały akceptację.

 

Informacja wytworzona przez Magdalena Różycka dnia 10.03.2014
Opublikowana przez Radosław Sawicki dnia 13.02.2020. Odsłon 585, Wersja 8drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony