Stanowisko do spraw projektów kulturalnych


Stanowisko do spraw projektów kulturalnych  – 
Beata Balcerzak, I piętro, pokój nr 19, Tel. 59 842 90 61 w.18,

- opracowuje projekty przedsięwzięć artystycznych oraz ich kosztorysów,

- organizuje własne przedsięwzięcia artystyczne (koncerty, cykle teatralne, spotkania artystyczne, wystawy, warsztaty),

- prowadzi działalność impresaryjną,

- diagnozuje i analizuje istniejące zjawiska kulturowe,

- sprawuje merytoryczną opiekę nad amatorskim ruchem artystycznym,

- prowadzi obsługę imprez własnych i współorganizowanych z innymi jednostkami i instytucjami,

-  przygotowuje, koordynuje i realizuje repertuar w sali teatralnej Centrum,

-  prowadzi dokumentację merytoryczną w zakresie wykonywanych obowiązków,

-  prowadzi programy edukacyjno-kulturalne adresowane do różnych grup wiekowych,

- upowszechnia nowatorskie zjawiska w kulturze,

- animuje amatorskie ruchy artystyczne (stymulowanie rozwoju istniejących oraz pomoc w tworzeniu nowych grup artystycznych, opieka i kontakt z twórcami indywidualnymi),

- współpracuje z lokalnym środowiskiem artystycznym w zakresie upowszechniania jego dokonań,

- uczestniczy w redagowaniu gazety gminnej o nazwie „Kurier Sołecki" na warunkach przewidzianych w prawie prasowym oraz innych publikacji,

- popularyzuje sztukę profesjonalną,

- redaguje materiały zamieszczane na stronie internetowej www.kobylnica.pl,

- zarządza i realizuje projekty wspólnie z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami,

- realizuje projekty kulturalne i pokrewne o znaczeniu ogólnopolskim i międzynarodowym,

- podejmuje inne działania z zakresu kultury i sztuki wynikające z potrzeb środowiska lokalnego,

- przedstawia propozycje do projektu budżetu Centrum w zakresie zadań realizowanych w ramach wykonywanych obowiązków

 

Informacja wytworzona przez Agnieszka Puzdrowska dnia 03.04.2019
Opublikowana przez Radosław Sawicki dnia 03.04.2019. Odsłon 872, Wersja 11drukuj
Wersja : lewy  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Początek strony