Stanowisko do spraw projektów kulturalnych

Stanowisko do spraw projektów kulturalnych  – Alicja Augustyniak-Pelc, I piętro, pokój nr 19, Tel. 59 842 90 61 w.18,

 • - opracowuje projekty przedsięwzięć artystycznych oraz ich kosztorysów,
 • - organizuje własne przedsięwzięcia artystyczne (koncerty, cykle teatralne, spotkania artystyczne, wystawy, warsztaty),
 • - prowadzi działalność impresaryjną,
 • - diagnozuje i analizuje istniejące zjawiska kulturowe,
 • - sprawuje merytoryczną opiekę nad amatorskim ruchem artystycznym,
 • - prowadzi obsługę imprez własnych i współorganizowanych z innymi jednostkami i instytucjami,
 • -  przygotowuje, koordynuje i realizuje repertuar w sali teatralnej Centrum,
 • -  prowadzi dokumentację merytoryczną w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • -  prowadzi programy edukacyjno-kulturalne adresowane do różnych grup wiekowych,
 • - upowszechnia nowatorskie zjawiska w kulturze,
 • - animuje amatorskie ruchy artystyczne (stymulowanie rozwoju istniejących oraz pomoc w tworzeniu nowych grup artystycznych, opieka i kontakt z twórcami indywidualnymi),
 • - współpracuje z lokalnym środowiskiem artystycznym w zakresie upowszechniania jego dokonań,
 • - uczestniczy w redagowaniu gazety gminnej o nazwie „Kurier Sołecki" na warunkach przewidzianych w prawie prasowym oraz innych publikacji,
 • - popularyzuje sztukę profesjonalną,
 • - redaguje materiały zamieszczane na stronie internetowej www.kobylnica.pl,
 • - zarządza i realizuje projekty wspólnie z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami,
 • - realizuje projekty kulturalne i pokrewne o znaczeniu ogólnopolskim i międzynarodowym,
 • - podejmuje inne działania z zakresu kultury i sztuki wynikające z potrzeb środowiska lokalnego,
 • - przedstawia propozycje do projektu budżetu Centrum w zakresie zadań realizowanych w ramach wykonywanych obowiązków

 

Informacja wytworzona przez Agnieszka Puzdrowska dnia 30.12.2019
Opublikowana przez Radosław Sawicki dnia 13.02.2020. Odsłon 899, Wersja 14drukuj
Wersja : lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Początek strony