Kierownik ds. infrastruktury i koordynacji pracy świetlic

Stanowisko ds. koordynacji pracy świetlic - Emil Górzyński, I piętro, pokój nr 24, tel. 59 849 90 61, wewn. 23

- sprawuje bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem świetlic wiejskich Gminy Kobylnica,

- koordynuje pracą i nadzoruje wykonywanie obowiązków przez instruktorów kulturalno-oświatowych,

- nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie i wykorzystanie infrastruktury jednostki,

- nadzoruje dokonywanie okresowych przeglądów świetlic i mienia w nich się znajdującego,

- nadzoruje remonty i naprawy przeprowadzane na świetlicach,

- prowadzi księgi obiektów GCKiP oraz świetlic wiejskich,

- dokonuje zakupów materiałów i wyposażenia, które wykorzystywane są do bieżącej działalności świetlic,

- zaopatruje w materiały biurowe, środki czystości, artykuły niezbędne do prowadzenia działalności Centrum,

- prowadzenie ewidencji i rozliczeń zakupionych materiałów biurowych, środków czystości i środków BHP.

 

Informacja wytworzona przez Agnieszka Puzdrowska dnia 03.04.2019
Opublikowana przez Radosław Sawicki dnia 03.04.2019. Odsłon 586, Wersja 5drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 
Początek strony