Kierownik ds. infrastruktury i koordynacji pracy świetlic

Stanowisko ds. koordynacji pracy świetlic - Emil Górzyński, I piętro, pokój nr 24, tel. 59 849 90 61, wewn. 23

  • - sprawuje bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem świetlic wiejskich Gminy Kobylnica,
  • - koordynuje pracą i nadzoruje wykonywanie obowiązków przez instruktorów kulturalno-oświatowych,
  • - nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie i wykorzystanie infrastruktury jednostki,
  • - nadzoruje dokonywanie okresowych przeglądów świetlic i mienia w nich się znajdującego,
  • - nadzoruje remonty i naprawy przeprowadzane na świetlicach,
  • - prowadzi księgi obiektów GCKiP oraz świetlic wiejskich,
  • - dokonuje zakupów materiałów i wyposażenia, które wykorzystywane są do bieżącej działalności świetlic,
  • - zaopatruje w materiały biurowe, środki czystości, artykuły niezbędne do prowadzenia działalności Centrum,
  • - prowadzenie ewidencji i rozliczeń zakupionych materiałów biurowych, środków czystości i środków BHP.

 

Informacja wytworzona przez Agnieszka Puzdrowska dnia 03.04.2019
Opublikowana przez Radosław Sawicki dnia 25.11.2019. Odsłon 613, Wersja 6drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Początek strony